High Performance

Een high performance team is een team dat goed presteert. Dat resultaten haalt.

Dat gaat over ratio:

– het hebben van een (eind)doel
– het ontwikkelen van een strategie om dat (eind)doel te halen
– het kennen prioriteiten
– het juist verdeling van taken en rollen
– het hebben van een goede manier om besluiten te nemen

Een high performance team is ook een team waar mensen graag willen werken.

En dat gaat veel meer over gevoel:
– is er voldoende vertrouwen om afwijkende meningen te geven
– durven we succes te delen en te vieren
– kunnen we meningsverschillen benoemen en oplossen
– mag iedereen zichzelf zijn en dus anders zijn dan de anderen
– is er een sfeer van wederzijds respect en een optimisme