Toelichting bij de privacy verklaring 

Lui Leidinggeven is een merk dat bedacht is en op de markt wordt gebracht door Factor H. 

Deze verklaring is van toepassing op de websites www.factor-h.nl en www.luileidinggeven.nl Verder hebben we social media profielen op LinkedIn, Instagram, YouTube en Facebook. Bezoek je één van die website terwijl je bent ingelogd in Facebook, dan 'onthoudt' Facebook dat, waardoor je later een advertentie voorbij kunt zien komen. Zo wordt je surfgedrag 'over websites' heen bijgehouden. Dit soort cookies kun je altijd (handmatig) verwijderen door je browser geschiedenis te wissen. Omdat wij transparantie belangrijk vinden, geven we je dit voorbeeld. Zodat de juridische vaagtaal wat duidelijker is. 

Via deze verklaring word je geïnformeerd hoe Factor H je persoonsgegevens verwerkt en gebruik. Uiteraard respecteren wij de privacy van al onze klanten en van de gebruikers van de websites. 

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en alles wordt vertrouwelijk behandeld. 

Deze privacy verklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten & producten van Factor H | Lui Leidinggeven. Wees je er dus van bewust dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van andere genoemde partijen en social media platformen.

Privacy verklaring Factor H | Lui leidinggeven

Factor H | Lui Leidinggeven ('''wij''), gevestigd:

Post - en vestigingsadres: Hanzeplein 11-27, 8017 JD in Zwolle | telefoonnummer: +316-12412459 | e-mail: info@factor-h.nl

KvK nummer : 08201379

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Factor H acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze websites www.luileidinggeven.nl en www.factor-h.nl en gerelateerde websites en diensten & producten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 8 mei 2021


Gebruik van persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van de websites en gerelateerde diensten & producten die Factor H aanbiedt, dan kun je persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die jij, of jouw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.


Soorten gegevens verzameld

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten & producten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • Persoonlijke identificatie gegevens: Voor- en/of achternaam
 • Contactgegevens: Adres, telefoonnummer, e-mailadres 
 • Betaalinformatie: Bankrekeningnummer, BTW nummer
 • Online: activiteiten op onze websites en via je persoonlijke account, surfgedrag over verschillende website heen.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze websites aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Andere informatie die je vrijwillig besluit te delen met ons: via social media accounts, via je persoonlijk account, feedback en meningen op online content.


Welke gegevens we verzamelen is afhankelijk van de dienst of het product dat je afneemt. Voor het downloaden van een gratis product vragen we alleen je voornaam en e-mailadres. Koop je een online product, dan hebben we je banknummer nodig voor de betaling. Wil je gebeld worden, dan hebben we je telefoonnummer nodig. Je adres gegevens gebruiken we als je iets tastbaars toesturen. Wanneer je een vraag stelt of een antwoord geeft in de online community, geef je informatie op vrijwillige basis. Ook die informatie valt binnen de privacy verklaring. 


Gronden voor de verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze e-mailing waarin we je op de hoogte houden van online content die voor jouw interessant kan zijn. Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen, kun je je altijd afmelden via de link die onderaan iedere e-mail staat. 
 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten & producten.
 • Het aanmaken van een persoonlijk account om je toegang te geven tot aangekochte online producten. 
 • Factor H analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten & producten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Factor H verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Wij verzamelen jouw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden.


Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Factor H en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@factor-h.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Factor H wijst je op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. 


Delen met anderen

Factor H verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Factor H blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Factor H gegevens:

1. Administratie programma t.b.v. opmaken van offertes, facturen en het bijhouden van de boekhouding. Ook onze accountant heeft toegang tot deze gegevens. 

2. Partijen voor hosting van de websites en e-mail accounts - zij zorgen ervoor dat de websites goed functioneren en dat Factor H goed bereikbaar is per e-mail en de beveiliging hiervan in orde is. De gegevens zijn geanonimiseerd zichtbaar. 

3. E-mail automation programma t.b.v. het verwerken van inschrijvingen voor e-mailings, het aanmelden van diensten & producten, aanvragen e-books en andere gratis producten. 

4. Software leveranciers van de websites, de online community software en de betaalsoftware. Zij kunnen meekijken als de software niet naar behoren werkt. 

5. Leveranciers van assessment software t.b.v. het afnemen van online assessments, het generen van een rapport en het toesturen hiervan naar een deelnemer. 


Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij jouw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we jouw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics

Gegevens die jij verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de websites, diensten & producten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.


Cookies

Factor H wil je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Daarom gebruiken wij functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Factor H gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. De analytische cookies die we gebruiken maken geen inbreuk op jouw privacy. 


Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Klik hier voor een toelichting


Derden, zoals Google en Facebook kunnen via de websites cookies plaatsen. De Google-cookies gebruiken wij om te zien hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen wanneer zij daar wettelijk toe verplicht worden, of voor zover derden informatie verwerken namens Google. Factor H heeft hier geen invloed op. Factor H geeft Google geen toestemming om de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 


Om haar producten en diensten onder de aandacht te brengen, kan Factor H online advertenties gebruiken. Dat doen we het liefst zo gericht mogelijk om jou geen onnodige advertenties te laten zien. Hiervoor maken we gebruik van het advertentieplatform van Facebook, Instagram en LinkedIn. 


Op de websites zijn social media buttons opgenomen op webpagina's te kunnen liken of delen op sociale netwerken. Als je gebruik maakt van deze buttons worden ook cookies geplaatst. Factor H heeft daar geen invloed op. Lees daarom ook de privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen om te zien wat ze met jouw (persoons)gegevens doen. 

Zowel Google als de social media platformen waar Factor H gebruik van maakt, verklaring zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. 


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan jouw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van onze diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken jouw IP-adres niet om je online gedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om jouw IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


Beveiliging

Factor H neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@factor-h.nl