Page content

Trainen

Trainen is het stimuleren van veranderingen van gedrag, vaardigheden en overtuigingen bij deelnemers. Om gedrag te veranderen, is het nodig dat deelnemers hun vaardigheden verbreden en/of hun overtuigingen toetsen en bijstellen.

Deze definitie komt het boek ‘Trainen, een praktijkgids’ van Karin de Galan.

Een voorbeeld:

Iemand moet beter communiceren (=gedrag) door beter te leren luisteren (=vaardigheid). Deze persoon heeft heel vaak te horen gekregen dat hij niet goed communiceert. Hij is er inmiddels zelf van overtuigd dat dat zo is. Door te trainen, te oefenen ontwikkelt hij zijn luistervaardigheid en toetst hij de overtuiging ‘Ik kan niet goed communiceren.’ Doordat hij steeds beter gaat luisteren en communiceren gaat hij ook die overtuiging bijstellen.

Door vanuit de nieuwe overtuiging te communiceren krijgt zijn ontwikkeling van een extra groeispurt.

Trainen gaat vooral over gedragsverandering en veel minder over kennisoverdracht. Goede trainers gaan uit van de praktijk van de deelnemers die ze verder willen helpen. Zij zoomen in op de vraag ‘Wat doen de deelnemers nu en wat moet anders?’ Ze stemmen casussen af op de praktijk en de specifieke leervraag. De ingebrachte theorie ondersteunt de gedragsverandering.