Page content

Ontwikkelen

Mensen doen hun werk graag goed. Ze willen competent zijn.  Dat geeft voldoening en het gevoel dat je een bijdrage levert.

Je kunt je werk alleen goed uitvoeren en goed blijven uitvoeren als je je sterke en zwakker ontwikkelde vaardigheden inventariseert en analyseert en je talenten en belangstelling onderkent.  Op basis van die informatie kun je jezelf dan verder ontwikkelen.

Dat begint bij het vaststellen van ontwikkelbehoeften. Aan de hand daarvan bepaal je dan de passende ontwikkelactiviteiten.

Een leidinggevende met een goed presterend team zal de teamleden altijd ruimte geven en stimuleren zich te ontwikkelen. Zowel op individueel als op teamniveau.