Page content

Motiverende gespreksvoering

Definitie motiverende gespreksvoering

‘Motiverende gespreksvoering is een op samenwerking gerichte, doelgerichte gespreksstijl met bijzondere aandacht voor verandertaal. Het is ontworpen om de persoonlijke motivatie en het commitment voor een bepaald doel te versterken door het ontlokken en verkennen van iemands redenen om te veranderen in een sfeer van acceptatie en compassie. ‘

Dit is de definitie van de ontwerpers Miller & Rolnick

Motiverende gesprekvoering en lui leidinggeven

Dit is een coaching stijl die heel goed kan werken in de relatie leidinggevende – medewerker. Bij de meeste coach methodes liggen het doel en de manier waarop het bereikt wordt bij degene die gecoacht wordt. De coach stelt vooral vragen die het denkproces van de ander activeren en nodigt uit om keuzes te maken en in actie te komen. De coach heeft geen belang bij de uitkomst van de keuzes van de coachee. Alleen het belang van de coachee is belangrijk. Als leidinggevende heb je wel degelijk een belang bij de keuzes van je medewerker.

Juist dat belang maakt coaching door een leidinggevende tricky. Voor je het weet ga je pushen en bereik je dat iemand in de weerstand schiet. Of ja zegt en nee doet. En ben jij teleurgesteld in die persoon. Motiverende gespreksvoering kan jullie allebei helpen om het gesprek naar een hoger plan te tillen.

Bij motiverende gespreksvoering is er een doel waar je je allebei aan wilt verbinden. Er is een gemeenschappelijke voorkeursrichting. Door die in te slaan krijgt ook het belang van de leidinggevende ruimte.

Meestal spelen bij leidinggevende 2 aspecten een rol:

  • leidinggevenden het super tof om hun mensen te helpen het beste uit zichzelf te halen. Van daaruit geef je mensen ruimte.
  • En er is het praktische belang dat jouw medewerker en/of het team beter presteert. Onder jouw leiding.

2 noodzakelijke elementen:

Om motiverende gespreksvoering goed toe te passen zijn 2 elementen noodzakelijk:

Basishouding:

  • zoeken van samenwerking,
  • ragen zo stellen dat ze motivatie ontlokken
  • compassievol met de ander omgaan (ennuh begrip hebben is iets anders dan gelijk geven :-))
  • autonomie ondersteunend, waardoor de ander ruimte blijft ervaren om eigen keuzes te maken.

Gespreksvaardigheden:

  • open en ontlokkende vragen stellen
  • (vooral) reflectief luisteren

 

Wil je je verder verdiepen in motiverende gespreksvoering dan is een goed boek:

Coaching 3.0 – Motiverende gespreksvoering van Sergio van der Pluijm