Page content

HR begrippen

Iedere leidinggevende heeft te maken met HR onderwerpen. Of het PZ heet, P & O of HR, het zijn onderwerpen die eigenlijk niet te maken hebben het kernproces van een bedrijf. En die tegelijkertijd van groot belang zijn.

Mijn visie op HR is dat het alle mensen binnen de organisatie, binnen het bedrijf moet faciliteren zodat:

  • de businessdoelen worden gehaald én dat
  • mensen een vet leuke baan hebben

Ik ben ervan overtuigt dat die 2 zaken hand in hand moeten gaan wil je dit op een duurzame manier doen.

In deze categorie vindt je de termen zoals wij HRM-ers ze leren tijdens onze opleiding :-). In de wandelgangen worden ze nog wel eens door elkaar gebruikt.  Een mooi voorbeeld zijn de termen functionering- en beoordelingsgesprekken. In ons vakgebied 2 heel verschillende gesprekken. Op de werkvloer betekenen ze meestal hetzelfde.

In de blogs gebruiken we de HR begrippen volgens de omschrijvingen die je hier vindt.