Page content

Cultuur

Cultuur is er altijd! Cultuur is hoe wij met elkaar omgaan binnen een bedrijf, een organisatie, je team. Daar kunnen formele regels bij horen, maar het zijn vooral ongeschreven regels. Die voortkomen uit de normen en waarden, uit de opvoeding, uit de omgeving/samenleving van de mensen die met elkaar dat bedrijf en dat team vormen.

Is het zinvol om er bewust over na te denken? En om er bewust keuzes in te maken? Ja zeker!

Je wilt een cultuur hebben die je ondersteunt bij halen van businessdoelen. Wil je eruit halen wat erin zit, dan kun je beter een cultuur hebben waarin leren normaal (= de norm) is. Wil je dat mensen elkaar aanspreken, terwijl er onderling geen vertrouwen is, dan ga je het aanspreken niet voor elkaar krijgen. Achter elkaars rug om zaken bespreken, lukt beter.

Denk er dus over na welke cultuur elementen jullie gaan helpen. Betrek vooral je mensen erbij. Cultuur gaat tenslotte over al jullie mensen. En je creëert meteen draagvlak voor als jullie zaken veranderen.